Keresztszülő program

” Csak az ember tud segíteni a másik emberen. Csak egy ember tud erőt adni a másiknak, ha bajban van.”

Márai Sándor

 

Tapasztalja meg Ön is, hogy milyen jó adni és örömet szerezni!

Tapasztalja meg, milyen érzés és tapasztalat egy, a szórványsorsban is ÉLNI AKARÓ gyermeket támogatni! Vállalja fel Ön is egy szórványban élő gyermek támogatását, segítse taníttatását!

Legyen Ön is Keresztanya vagy Keresztapa!

A program célja:

A „Keresztszülő-program” által Ön jelképes keresztanyává vagy keresztapává válhat.

A jelképes keresztszülőség azt jelenti, hogy Ön „választ egy keresztgyermeket”, ezáltal egy nehéz sorsú gyermek anyagi támogatójává válik.

Ugyanakkor a keresztszülői kapcsolat vagy „státusz” túlmutat(hat) a csupán anyagi támogatáson, csak Önön múlik, hogy mint keresztszülő, milyen mértékben szeretné kivenni részét e programból.

A keresztszülőség által betekintést nyerhet az erdélyi szórványmagyarság életébe. Végigkísérheti, támogathatja, egyengetheti a gyerekek, illetve fogadott keresztgyermekének életét, fejlődését, életpályáját.

A keresztszülőknek lehetőségük van szorosabb kapcsolatot is kialakítani a támogatott gyermekekkel levelezés, vagy akár személyes találkozás útján, hiszen bármikor meglátogathatják pártfogoltjukat. A keresztszülők egy-egy ilyen látogatás után garantáltan felejthetetlen történetekkel, élményekkel és tapasztalatokkal gazdagabban térnek majd haza, megélve azt, hogy milyen érzés adni, és ezáltal örömet szerezni egy hátrányos helyzetű, élni akaró gyermeknek, amint azt Böjte Atya írásában is olvashatjuk:

” Jót tenni jó, tiszta öröm. Befogadni egy gyereket, megtanítani írni, olvasni, elindítani az útján, hogy milyen ember válik belőle, az élet útján kiderül. Az a fontos, hogy valakin tudok segíteni. Boldoggá tesz a gyerekmosolya, ami néha egy pillanatig tart csak, de emléke örök.”

A program célja, hogy a jelképes keresztszülő havi rendszeres támogatást nyújtson a választott gyermeknek, ezzel is hozzájárulva egy biztos háttérhez a gyermek ellátásához, beiskolázásához, pályaválasztásához, szakmai képzéséhez, mindennapi életéhez. A támogatás összegét Ön szabja meg, a lényeg az, hogy mindez rendszeresen jusson el a támogatott gyermekhez.Támogasson egy gyermeket! Tapasztalja meg, milyen érzés, és ossza meg tapasztalatait másokkal is!Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Szórványmagyarság Gyermekeiért Alapítvánnyal!

Gyerekek

Moldovan Stefánia

2018-tól óvodás
Mezőszokol

Jövő évtől kezdi az óvodát, most 2 éves szívbeteg kislány, vegyesházasságból származik. 3 testvére tanul az iskolában.

György Henrietta

I. osztály
Magyarfülpös

Nagy Csenge

I. osztály
Tancs

Szülei szerették volna, ha magyarul tanulhat, ezért iratták az iskolába.

Simon Szidónia

V. osztály

Nagymamája neveli Régenben.

Gatu Alexandra

2018-től óvodás lesz

Van két halmozottan sérült testvére és négy kisegítő iskolában, mert szellemileg ők is sérültek. Alexandra úgy tűnik rendben van. Vegyesházasságból született.

Moldovan Marian

2007. április 1.III. osztály
Mezőszokol

Vegyesházasságból született, Édesanyjuk magyar, genetikai eredetű szívbeteg, nagyon rossz körülmények között élnek. Moldovan Catalin és Moldovan Anna édestestvére. Van még egy 2 éves testvérük.

Kiss Valentin

2009. március 12.II. osztály
Görgénysóakna

Vegyesházasságból született. Bogdan Kosmina és Bogdan Valentina édestestvére. Van még egy 1 éves testvérük. Nagyon rossz körülmények között élnek.

Moldovan Catalin

2009. július 9.II. osztály
Mezőszokol

Vegyesházasságból született. Édesanyjuk magyar, genetikai eredetű szívbeteg, nagyon rossz körülmények között élnek. Moldovan Anna és Moldovan Marian édestestvére. Van még egy 2 éves testvérük.

Pitó Márta

1993. február 9.IX. osztály
Vajola

Édesanyja külföldön dolgozik a jobb lehetőség reményében. Hétköznap bentlakásban van Régenben, hétvégén Vajdaszentiványon lakik anyai nagynénjénél.

Vajda Henrietta

2009. július 10.I. osztály
Tancs

Édesanyja neveli, a nagymamával és dédnagymamával együtt. Rossz anyagi körülmények között élnek. A családban szellemi fogyatékosság is előfordul, szerencsére ez a kislányt nem érinti.

Moldovan Anna

2011. június 6.óvodás
Mezőszokol

Vegyesházasságból született, édesanyjuk magyar, genetikai eredetű szívbeteg, nagyon rossz körülmények között élnek. Moldovan Catalin és Moldovan Marian édestestvére. Van még egy 2 éves testvérük.

Szász Ramóna

2004. január 22.VII. osztály
Vajola

Moldován Annamária testvére anyai ágon. Az anyáról nem lehet tudni, hogy merre van, a nagymama a gyámjuk és nehéz körülmények között élnek.

Szabó Irén

2003. szeptember 30.VII. osztály
Szászrégen

Nagyon rossz anyagi körülmények között él, sok helyről kaptak már segítséget, de a szülők nem megfelelően használják, sőt néha le is tagadják. Balázs Roland és Szabó Imre testvére anyai ágról. Jelenleg 8 gyerek van a családban.

Simon Paula

2005. március 27.VII. osztály
Tacs

Simon Benjámin testvére. Anyagi helyzetük rendezettnek mondható, azért élnek a kollégiumban, mert nincs magyar iskola a környéken és a szülők anyanyelven szeretnék taníttatni őket.

Csög András

2011. április 24.I. osztály
Tancs

Nem rászoruló gyermek. Olyan faluban él, ahol a lakosság 99%-a roma, a szülők ezért jobbnak látják, ha Fülpösre jár iskolába.

Bogdan Valentina

2010. december 23.óvodás
Görgénysóakna

Vegyesházasságból született, Bogdán Kosmina és Kiss Valentin édestestvére. Van még egy 1 éves testvérük. Nagyon rossz körülmények között élnek.

Bogdan Kosmina

2013. október 29.óvodás
Görgénysóakna

Vegyesházasságból született, Bogdan Valentina és Kiss Valentin testvére. Nagyon rossz körülmények között élnek.

Nagy Noémi

2013. június 27.óvodás
Magyarfülpös

Második éves óvodás. Két nagyobb testvérét fogja követni a bentlakásban.

Borda Anna

2011. október 23.óvodás
Görgény

A legkisebb Borda csemete. Nagyon szereti testvéreit. Szépen fejlődik.

Cocean Vasile

2010. augusztus 21.előkészítő
Magyarfülpös

Vegyes házasságban élő szülők gyermeke. Hátrányos helyzetű, ezért a bentlakókkal ebédel. Itt tanulta meg, mi a főtt étel és a kétfogásos ebéd.

Simon Benjámin

2003. október 29.VIII. osztály
Tacs

Simon Paula testvére. Anyagi helyzetük rendezettnek mondható, azért élnek a kollégiumban, mert nincs magyar iskola a környéken és a szülők anyanyelven szeretnék taníttatni őket.

Moldovan Annamária

2002. október 16.VIII. osztály
Vajola

Szász Ramóna testvére anyai ágon. Az anyáról nem lehet tudni, hogy merre van, a nagymama a gyámjuk és nehéz körülmények között élnek.

Balázs Roland

2009. november 28.I. osztály
Szászrégen

Nagyon rossz anyagi körülmények között él, sok helyről kaptak már segítséget, de a szülők nem megfelelően használják, sőt néha le is tagadják. Szabó Irén és Szabó Imre testvére anyai ágról. Jelenleg 8 gyerek van a családban.

Nagy Zsolt

2010. július 5.I. osztály
Magyarfülpös

Vegyes házasságból született, szeptembertől előkészítős lesz. Szociálisan nem hátrányos, inkább a nyelvi korlátai miatt szorul az alapítvány segítségére.

Borda Lóránd

2009. augusztus 11.I. osztály
Görgény

Az óvó néninknek a büszkesége. Mesemondó versenyen vett részt nagy sikerrel. Az otthoni körülményekhez viszonyítva nagyon ügyes, bátor kisfiú.

Borda Krisztina

2008. február 22.III. osztály
Görgény

A Borda család legnagyobb lánya. Csendes, türelmes kislány. Megvédelmezi és bátorítja Loránd öccsét. Szeret énekelni és hintázni.

Szász Virág

2010. május 16.előkészítő
Széplak farm

Szülei egyik farmról a másikra vándorolnak. Állami intézményben voltak, mielőtt hozzánk kerültek testvérével. Az ott töltött idő benne is mély nyomokat hagyott, akár a testvérében. Tanulékony, nyílt gyerek.

Böjte Anna

2010. július 21.előkészítő
Görgény

A Kiss-lányok hugicája, két éve jár óvodába. Vidám kislány, nem lehet nem szeretni.

Szabó Levente

2010. március 10.óvodás
Magyarfülpös

Elvált szülők gyermeke, az apa neveli. A Szivárvány konyháján ebédel, mivel csak így jut főtt ételhez.

Dezső Andrea

2003. október 24.VIII. osztály
Marosmagyaró

Alkoholista édesanyjától távol tartva munkás édesapja neveli. Szociálisan nincs hátrányos helyzetben, inkább az édesapa munkahelyi programja miatt került bentlakásba.

Borda István

2002. július 21.VII. osztály
Görgény

Ő a legnagyobb a jelenleg nálunk tanuló öt testvér közül. Tanulási és egészségi problémákkal küzdött, amit időközben sikerült elég jól korrigálni.

Boka Tamás

2005. március 21.VII. osztály
Tancs

Első osztályos korától nálunk tanul. Második osztályban dicséretet nyert egy iskolai körzeti szavalóversenyen. Szeret enni, aludni, játszani.

Nagy Róbert

2008. december 13.Magyarfülpös
Magyarfülpös

Nagy Domika testvére. Csendes fiú, ő nem az állatokban leli örömét, mint bátyja, inkább húgára vigyáz, amikor édesanyja elfoglalt. Elég jól halad a tanulással.

Csegedi Dénes

2006. november 24.IV. osztály
Mezőszokol

Albert és Erzsike testvére. 3 éves volt, amikor elhozta édesanyja. Neki is osztályt kellett ismételnie. Tanulási nehézségei többnyire az otthoni bántalmazásból erednek. Igyekszik.

Szász Krisztina

2008. szeptember 18.II. osztály
Széplak farm

Szülei egyik farmról a másikra vándorolnak. Állami intézményben voltak, mielőtt hozzánk kerültek testvérével. Az ott töltött idő mély nyomokat hagyott benne.

Kozma Mária Magdolna

2008. június 27.II. osztály
Szászrégen

Kozma Jancsika testvére. Őt a szülők nevelik. Nem járt óvodába, ismeretei nagyon hiányosak.

Kelemen Bence

2009. június 20.III. osztály
Magyarfülpös

Magyarországról költözött vissza szüleivel. Omladozó családi házukat próbálják felújítani nem sok sikerrel. Ő nem bentlakó, viszont minden alapítványos programban részt vesz: ott ebédel, és a délutáni házi feladatait is ott végzi el.

Balla Attila

2005. október 29.V. osztály
Marosmagyaró

Vegyes házasságból született, az alapítványnál tanult meg magyarul. Román édesanyja többet van kilépve a családból, mint benne. Régi iskolájába novemberben is zokni nélkül, gumipapucsban járt. Sokat fejlődött tanulásban és viselkedésben is. Édesapja neveli.

Csegedi Erzsébet

2005. január 2.VI. osztály
Mezőszokol

Albert húga, 4 évesen lépett be a Szivárványba. Agresszív édesapja miatt sokszor kerülnek utcára. Szeret és tud is rajzolni. Legmerészebb álma, hogy fodrász lehessen, s mióta hajnyírógépet fogott a kezébe, jobban tanul, hisz csak így érheti el célját.

Nagy Domokos

2007. augusztus 21.IV. osztály
Magyarfülpös

Tanyán élnek. Nehéz lenne az iskolába való ingázás, ezért van bentlakásban. Szülei korán befogták a munkába. Nyáron kinn alszik a juhok mellett, vagy 5 órakor kel, mert segítenie kell.

Kozma János

2007. január 8.IV. osztály
Szászrégen

Vegyes házasságból született, jelenleg idős, beteg nagymamája neveli. Csendes, megfontolt gyerek. Kötelességtudó. Aggódik a nagymamájáért.

Borda Sándor

2004. december 25.V. osztály
Görgény

Elsős korától, nyomorúságos helyzetből került az alapítványhoz. Heten vannak testvérek. Legnagyobb meglepetése az volt, amikor 10. szülinapjára tortát és távirányítós kisautót kapott ajándékba. Szeret enni, olvasni, rajzolni, kotyogni. Mindig van még egy kérdése.

Kiss Andrea

2006. november 24.IV. osztály
Görgény

Kiss Erika húga. 4 éve van nálunk. Nehezen lendült bele a tanulásba, de jelenleg szépen olvas, számol. Szeret szerepelni, énekelni.

Balázs Imre

2004. február 12.VII. osztály
Szászrégen

4 éve került az alapítványhoz Irén testvérével. Jelenleg 8 gyerek van a családban. Édesapja taxisofőr, néhány éve leukémiával diagnosztizálták. Szeret tanulni, viccelődni, enni, sportolni, focizni, a matekot, és számítógépet javítani. Balázs Roland bátyja.

Kiss Erika

2003. augusztus 14.VII. osztály
Görgény

Farmról farmra vándorolnak egy jobb bér elérése érdekében. “Vagyonukat” néhány zacskónyi ruha képezi. Édesanyja írástudatlan. Mindkét húga hozzánk jár, s a frissen született kislány is nálunk fog felcseperedni az anyuka szerint. Szeret olvasni, énekelni, táncolni, az informatikát, rajzolni, és filmet nézni.

Csegedi Adalbert

1998. november 04.
Mezőszokol

6 éves korától nevelkedik az alapítványunknál. Idős, beteg édesapja hozta, aki időközben meghalt. Édesanyja és mostani agresszív társa nem támogatják a továbbtanulását, ezért az alapítvány jóvoltából a Kolozsvári Ref. Kollégiumban víz-gáz szerelői szakon folytatta tanulmányait.

Göczi István

2006. január 9.IV. osztály
Beng farm

5 éves korától van nálunk. Szülei elváltak, édesanyját 2-3 éve nem látta. Édesapja neveli embertelen körülmények között. Hét közben szeret sokat enni, tartalékol hétvégére. Megesett, hogy péntektől hétfőig csak diót evett. Megbízható.