Rólunk

Úgy érezzük, hogy nem csak a családunknak, a saját gyermekeinknek tartozunk felelősséggel, hanem egy nagyobb közösségért is szeretnénk tenni valamit.

A magyarság, határainkon innen és túl, minden év elteltével egy városnyi emberrel fogy. Azt szeretnénk, hogy gyermekeink ne egy elöregedett, megfáradt, megritkult nemzet és közösség tagjai legyenek.

Különösen veszélyeztetettek a határainkon túl élő magyar gyermekek, és leginkább ott, ahol a magyarság már nem nagyobb közösségben, hanem szórványosan létezik. Ezeket a gyermekeket nemcsak nemzeti identitásuk elvesztése fenyegeti, hanem a kisebbségi lét gyakori velejárójaként a rossz gazdasági helyzetből adódó szegénység, gyakran a “mélynyomor”.

Gyermekvédelmi munkánk fontos része a veszélyeztetett, bajba jutott családok, de elsősorban a gyermekek támogatása. Nemcsak tanáccsal, jó szóval, hanem anyagi támogatással, tanszerrel, ruhával, lakhatással, étkeztetéssel is segíteni akarjuk a szülőket, a gyámokat, hogy gyermekeik szépen, egészségesen fejlődjenek.

Sajnos sokszor úgy tapasztaljuk, hogy a szülők, nagyszülők, a gyermekek gyámjai nem képesek különféle okok miatt biztosítani gyermekeik fejlődését, és ilyenkor a magukra maradt gyermekek veszélybe kerülnek, testi, lelki, szellemi fejlődésük visszamarad.

Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a szórványmagyarság hátrányos helyzetű gyermekeinek ellátásában, beiskoláztatásában, pályaválasztásában, szakmai képzésében, számukra munkahelyek létrehozásában, kialakításában.

Van Erdélyben, az úgynevezett szórványvidéken, a Mezőség szélén egy református lelkész, Ady István, aki Böjte Csabához hasonlóan, fáradtságot nem kímélve munkálkodik a kis, eldugott falvakban élő, nagyon hátrányos helyzetű, magyar gyermekek megsegítésén. Bentlakásos kollégiumot hozott létre falujában, ahová befogadja ezeket a nehéz sorsú, veszélyeztetett gyermekeket.

Igen nagy szüksége van támogatásra, mert folyamatos szélmalomharcot vív az állami – de valljuk be -, az egyéni, emberi közömbösséggel is. Szerencsére egy lelkes, de kis csoport segíti áldozatos munkájában. Alapítványunk fő célkitűzése az ő munkájuk támogatása, segítése.

Természetesen, jövőbeli lehetőségeink szerint, nagyon szeretnénk kiterjeszteni segítő munkánkat minél több rászoruló felé. Hiszünk abban, hogy az emberszeretet és a segítőkészség nem csökken azzal, ha minél több felé közvetítjük.